Friday, 14 De December De 2018
Pl. Santuari de Pinós, Pinós - 25287
Phone: 973473292
Fax: 973473292

Portada


El Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 29/10/2018, va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinós, que fa referència a la modificació de l' art. 133 de les Normes Urbanístiques. ... + info
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 29/10/2018, va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinós, que fa referència a la modificació dels art. 137 i 141 de les Normes Urbanístiques. ... + info
Projecte promogut per Xavier Vilalta Isanta ... + info
Foto Construcció d’un dipòsit per a aigües residuals a Vallmanya ... + info


Search

City
All administrations

Highlights

Sitemap