Wednesday, 19 De June De 2019
Pl. Santuari de Pinós, Pinós - 25287
Phone: 973473292
Fax: 973473292

Front Page

Dissabte, dia 15 de juny de 2019, a les 11:30 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament. ... + info
Foto Execució d'actuacions (retirada d'esllavissades, reparació de regalims i aragalls en camins i adquisició i estesa de graveta) després de les pluges torrencials de l'octubre de l 2018. Pressupost 31.266,40€ ... + info
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 29/10/2018, va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinós, que fa referència a la modificació de l' art. 133 de les Normes Urbanístiques. ... + info
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 29/10/2018, va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinós, que fa referència a la modificació dels art. 137 i 141 de les Normes Urbanístiques. ... + info


Search

City
All administrations

Highlights

Sitemap