Diumenge, 20 De Octubre De 2019
Pl. Santuari de Pinós, Pinós - 25287
Telèfon: 973473292
Fax: 973473292

POUM

16/02/2016

Modificació Puntual del POUM per canvis en qualificació en SNU i normes urbanístiques


El 27 de novembre de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, acorda aprovar definitivament la Modificació Puntual del POUM per canvis en qual

El 12 de gener de 2016, es va publicar al DOGC, amb número 7035, ledicte de 7 de gener de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial dUrbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Pinós. El 26 de gener de 2016, es va publicar al DOGC, amb número 7045, correcció derrada a ledicte de 12 de gener de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial dUrbanisme de la Catalunya Central, referent al municipi de Pinós (DOGC núm. 7035, de 12 de gener de 2016).


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web