Dimanche, 20 De Octobre De 2019
Pl. Santuari de Pinós, Pinós - 25287
Tèlèphone: 973473292
Fax: 973473292

POUM

MODIFICACIÓ NORMATIVA URBANÍSTICA ARTICLE 137.HABITATGES VINCULATS A L’EXPLOTACIÓ RÚSTICA DELS TERRENYS ARTICLE 141. SÒL AGRÍCOLA DE VALOR (CLAU 21) ... + info
El 27 de novembre de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, acorda aprovar definitivament la Modificació Puntual del POUM per canvis en qual ... + info
Municipi: Pinós Rang: Planejament general Instrument: Pla d'ordenació urbanística municipal Núm. expedient: 2009 / 036263 / N Competència: Generalitat de Catalunya Data aprovació: 10/06/2009 Enllaç: http://ptop.gencat.net/rpucportal/inici/ca/index.html ... + info
chercheur

Mairie
Toutes les administrations

En Relief

Plan du site